Beknopte uitleg Egel&Co

 

.. .............m.. .....Het leven van een mens
is wat zijn gedachten ervan maken.

- Marcus Aurelius -
Hieronder in vogelvlucht wat wij doen.
Kijk voor uitgebreidere informatie bij Meanderstroom en Met Egel.(Bijna) alles met gedrag


Met Egel&Co richten we ons sinds 2009 op gedrag in de breedste zin van het woord. Denk dan aan het vergroten van veerkracht, weerbaarheid, zelfvertrouwen en aanpassingsvermogen, het herkennen en aanpakken van systemische verstrikkingen, het tijdig voelen van grenzen en leren hoe deze adequaat aan te geven, voorkomen en aanpakken van burn-out, pestgedrag, angsten, trauma, gedragsstoornissen, relatieproblemen, opvoedvragen, knelpunten in samenwerking, leiderschap, leraarschap, teambuilding, verandermanagement, emotie- en agressieregulatie etc. Dit doen we voor particulieren van alle leeftijden en professionals in alle werkvelden, waaronder scholen, gemeenten, bedrijven, sportverenigingen, politie, defensie, brandweer, onderwijs en zorg.

Wij kijken op een holistische manier naar de mens, gedrag en interactie, en belichten daarbij vier invalshoeken.

1. De gedragsrugzak die we hebben meegekregen van onze voorouders.
2. De invloed van primair gedrag en onze oerinstincten op onze keuzes en handelen.
3. De interne en externe prikkels die op ons afkomen.
4. De 'Krijger' die we in onszelf wakker kunnen maken om het voorgaande te herkennen en te controleren.Twee pijlers


Egel&Co rust op twee pijlers: Meanderstroom en Met Egel.
Wij werken op locatie en in de Egeldojo en Egelpraktijk aan de Mosstraat 17 in Rijen.
Meanderstroom


Is de tak waarin Maria als therapeut systemisch werk, opvoedopsteller en coach kijkt naar de diverse systemen waar mensen onderdeel van uitmaken. Zo’n systeem is bijvoorbeeld je gezin, familie, werk, sportvereniging en maatschappij. Het kan zijn dat er in zo’n systeem verstrikkingen of patronen zijn ontstaan waar jij last van hebt. Maria gaat samen met jou op zoek naar die onzichtbare patronen in de onderstroom. Door deze patronen zichtbaar te maken, zijn ze beter hanteerbaar. Door op deze manier aan jezelf te werken, door die onderstroom in te duiken en te zien wat is, gaat je stroming veranderen; je kunt helen, de dingen anders bekijken en begrijpen, je gaat anders stromen: Me-Ander-Stroom.
Met Egel


Is de tak waarbinnen Jürgen zich als trainer, coach, adviseur en lesgever bezighoudt met gedrag, houding, interactie, communicatie, samenleven, samenwerken en ontwikkelcycli binnen organisaties. Hij richt zich hiermee op particulieren van alle leeftijden en professionals in alle werkvelden.

Met Egel onderscheidt zich door de psychofysieke aanpak met primair gedrag, 'tapping' en Krijgerschap als basis.
Je leert letterlijk steviger en veerkrachtiger in je schoenen staan om van daaruit te bewegen, je kracht en rust te ontdekken, emoties te controleren, grenzen te voelen en deze vanuit de zevenelementenleer adequaat aan te geven. Daarnaast speelt het inzetten en lezen van lichaamstaal en het gebruik van de stem een grote rol. Door de psychofysieke insteek ontwikkel je tevens mentale en sociale competenties. Je bouwt aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze fundering werk je aan zelfbewustzijn, weerbaarheid, veerkracht, aanpassingsvermogen, assertiviteit, awareness, empowerment en zelfontplooiing.

Professionals leren Met Egel proactief tactisch handelen en anders kijken naar samenwerken, verbinden, leidinggeven, verandertrajecten, agressie, gevaarsbeheersing en het tijdig herkennen van ongewenst en afwijkend gedrag.
Maatwerk

Meanderstroom werkt met sessies van gemiddeld 2 uur. Afhankelijk wat er tijdens een opstelling zichtbaar wordt en welke thema's je vervolgens wilt vastpakken, kunnen meerdere sessies worden ingepland.

Alle trajecten Met Egel starten met een intakegesprek, waarin we samen zoeken naar het best passende pad voor jouw situatie. Soms is een enkele sessie of zijn een aantal sessies al voldoende om jezelf weer op de rit te krijgen. Is meer nodig, dan bestaat een basistraject uit 6 sessies van 45 tot 60 minuten. Wil je hierna verdiepen, herhalen, opfrissen of nog even de puntjes op de i zetten, dan kun je kiezen voor een enkele of meerdere vervolgsessies. De sessies Met Egel kunnen in onze praktijk in Rijen, online via beeldbellen, via de Egeltelefoon of op locatie (scholen, bedrijven en organisaties) worden gevolgd. Ook een boswandeling behoort tot de mogelijkheden.
Geen wachtlijst en doorverwijzing

Wij hebben in Nederland te maken met lange wachtlijsten in de zorg, die kunnen oplopen tot meer dan een jaar.
Bij Egel&Co kun je vaak al binnen 1 à 2 weken terecht en kun je dus snel aan de slag met je gedrag.

Voor een traject bij Egel&Co heb je geen doorverwijzing van een arts nodig. Je kunt dan ook direct starten met een intakegesprek. Wij delen je gegevens niet met derden zoals huisarts of zorgverzekeraar, tenzij op jouw nadrukkelijk verzoek of in overleg als je baat zou kunnen hebben bij een doorverwijzing naar een andere discipline.Tarief

Wij hebben er bewust voor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars en gemeenten, zodat we een Egeltraject volledig op maat, zonder wachtlijst en zonder doorverwijzing kunnen vormgeven.

Een sessie bij Meanderstroom duurt gemiddeld 2 uur, met een uurtarief van €94,- inclusief 21% btw.

De kosten voor een intakegesprek Met Egel bedragen €52,- en een individuele sessie van 45 tot 60 minuten komt op €94,-. Wil je een gezamenlijke sessie met bijvoorbeeld je partner of kind, dan zijn de kosten €139,- per sessie van 60 minuten. Dit particuliere tarief is inclusief 21% btw en alle contactmomenten via telefoon, whatsapp of beeldbellen tussen de geplande sessies in + een maand nazorg via dezelfde kanalen om het geleerde te helpen borgen.

Voor bedrijven en organisaties ligt het tarief iets hoger en exclusief 21% btw.
Neem voor een eerste verkenning en een zakelijke offerte contact met ons op.
Speciale acties

Onze samenleving en de reguliere (zorg)systemen lopen in toenemende mate vast. Vanuit Egel&Co zoeken wij continue naar alternatieve paden om zoveel mogeljik mensen in de knel (preventief) van een praktische 'reddingsboei' te voorzien, zodat zij het hoofd boven water kunnen houden en hun leven weer op de rit kunnen krijgen.

'Jongeren in de knel' is zo'n pad, waarbij we kinderen en jongeren voor €10,- per deelnemer een TTT+ instructie aanbieden.
Kijk hier voor meer informatie over de actie 'Heb jij al getikt' en 'Jongeren in de knel'.Wat ons bezighoudt


Wil je meer lezen over wat ons bezighoudt, kijk dan op onze LinkedIn profielen of luister naar de Egel&Co Podcast, waarin Jürgen in gesprek gaat met onder andere voormalig commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp en directeur Greenpeace Nederland Anna Schoemakers.
Social media

Op social media kom je ons regelmatig tegen onder de hashtags #aandeslagmetgedrag, #draagjegedrag, #kanteldesamenleving, #degedragmeneer en #denieuwegedragscode, waarmee we een brede beweging in gang willen zetten richting een meer evenwaardige en duurzame samenleving, waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en hun gedragspalet verruimen. Wil je hier meer over lezen, kijk dan op denieuwegedragscode.

Kijk gerust verder rond op onze website en laat het ons weten als je vragen hebt of als je een afspraak wilt maken.
Wat klanten van ons vinden

Kijk bij Google reviews om te lezen wat anderen van ons vinden.
Groet en hopelijk tot ziens,
Jürgen en Maria van Gorkum-Melis


Egel&Co
www.egelenco.nl
welkom@egelenco.nl

+31 (0)6 28 71 25 79 - Jürgen

+31 (0)6 57 33 29 58 - Maria


Terug naar Egel&Co